Motioner lagda 2009 i kommunfullmäktige av ledamöter från Danderydscentern

2009-02-02

Þ           Motion om att snarast göra en miljökonsekvensutredning om den föreslagna ändringen av detaljplanen på Tranholmen och åter undersöka möjligheten att istället bedriva förskoleverksamhet i Logen

 

2009-03-02

Þ           Motion om att göra en överenskommelse med nordostkommunerna om tunnelförläggning av E18 genom Danderyd och begära hos regeringen att det inkomstutjämningsbidrag som Danderyd och Täby idag betalar in - cirka 1,2 miljarder kronor - oavkortat årligen skall gå till en tunnelförläggning av E18

 

2009-11-26

Þ           Motion om att Danderyds kommun skall uppvakta finansministern och begära att den kommunala skatteutjämningen skall avskaffas och att den utjämning som måste ske mellan kommunerna istället skall ske i det statliga skattesystemet

 

Þ                Motion om att installera Laddstationer för elbilar i Danderyd