Motioner lagda 2015 i kommunfullmäktige av ledamöter från Danderydscentern

 

Motion om genomlysning av skolpengens nivåer på olika stadier

Motion om handlingsplan för särbegåvade elever

Motion om samordnade miljösmarta transporter till kommunens olika verksamheter

Motion om att på sträckan Skogsslingan - Edsviksvägen snarast genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder innan en allvarlig olycka sker

Motion utreda om det är ekologiskt och ekonomiskt genomförbart att använda kväve- och fosforbindande alger som en metod att höja vattenkvaliteten i Edsviken

Motion om medicinskt ansvar för rehabilitering

Motion om säkerheten vid våra förskolor och skolor