Motioner lagda 2017 i kommunfullmäktige av ledamöter från Danderydscentern

 

Motion om att utreda om det höga bilanvändandet i Danderyd är oönskat och beror på att det inte finns ett tillräckligt attraktivt alternativ till bilen och vad Danderydsborna i så fall önskar för alternativ.

Motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att skriva till och uppvakta Landstingets trafikförvaltning för att få till stånd en lösning på hur de boende i Danderyd, som fått försämrad bussförsörjning, kan tillgodoses till exempel genom mindre matarbussar.

Motion om att ge berörda organ i uppdrag att bygga två äldreboenden och ett korttidsboende på kommunens mark, Kabbelekan och Ginnungagap

Motion om att, samtidigt som förtroendevalda får ut handlingar till sina sammanträden, lägga ut dem som inte är sekretessbelagda under kallelsen på kommunens hemsida, så att de blir lätt åtkomliga för Danderydsborna