Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

2001-04-02

Interpellation till socialnämndens ordförande angående dagcentralerna

2001-05-05

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående buller från Roslagsbanan

Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående buller från Roslagsbanan

2001-06-11

Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande angående växtlighet som skymmer vägskyltar

2001-09-24

Interpellation till Socialnämndens ordförande med anledning av den nya alkohollagen

Interpellation till Socialnämndens ordförande med anledning av nedläggning av gruppboendet vid Kevinge Servicehus

2001-10-22

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående ersättningsbostäder vid renovering

Interpellation till socialnämndens ordförande angående tillgången på pensionärslägenheter och behandlingen av personer som önskar en sådan lägenhet