Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2002-12-16

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående tidsbegränsning av parkeringsplatser

Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående tunnelförläggning av kraftledningarna

 

2003-02-03

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående deltagande i utvecklingsprojekt kring alkohol- och drogförebyggande arbete

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående jämställdhetslagens krav om arbete med arbetsvärdering

Interpellation till socialnämndens ordförande angående serveringstillstånd för alkohol i Stocksunds Hamnkrog


Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående alkoholservering i Stocksunds Hamnkrog, Marina Läroverkets skolmatsal

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande om skolhälsovården

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående tillgängligheten på skolornas datorer

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående vägran att bifoga reservation till protokollet

2003-03-17

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående sanering och ombyggnad av Mörbybadet

2003-05-13

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående avtal om tennisbanorna vid Djursholms slott

2003-06-10

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående plan för Danderyds drog- och alkoholpolitiska arbete

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående andelen behöriga lärare i skolan

2003-11-24

Interpellation till ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämnden angående kraftledningarna genom Danderyd