Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2005-05-07

Interpellation till produktionsstyrelsens ordförande angående Ösbyskolan

2005-09-26

Interpellation till socialnämndens ordförande angående ny kommunal tabloidtidning

2005-11-29

Interpellation till socialnämndens ordförande angående rätt till promenad inom hemtjänstens ram