Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2006-05-15

Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående fågelinfluensan

2006-06-12

Interpellation Produktionsstyrelsens ordförande med anledning av att kommunen inte kan uppfylla barnomsorgsgarantin

Interpellation Barn- och utbildningsnämndens ordförande med anledning av att kommunen inte kan uppfylla barnomsorgsgarantin