Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2007-05-14

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående bristen på barnomsorgsplatser

2007-06-10

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående försäljningen av tomterna vid Ekeby Skogsväg

Interpellation till socialnämndens ordförande angående konsekvenser för verksamheten av deltagande i olika projekt

 

test