Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

 

2009-02-02

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående personuppgiftslagen (PUL) och skolan

Interpellation till Socialnämndens ordförande angående medicinskt färdigbehandlade under långhelgerna

 

2009-06-07

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående tillbyggnad av Brageskolan

 

2009-10-19

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens respektive produktionsstyrelsens ordföranden angående reviderad budget 2009 samt rätt till fritidshemsplats med mera