Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern 2015

 

Interpellation till Fastighetsnämndens ordförande angående tillgrepp av datorer på Stocksundsskolan

Interpellation till Produktionsstyrelsens ordförande angående tillgrepp av datorer på Stocksundsskolan

Interpellation till Djursholms AB:s ordförande angående Ginnungagap 1 och 2

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående kommunstyrelsens beslut om markanvisningstävling på Ginnungagap 1 och 2 och på Kabbelekan