Motioner lagda i kommunfullmäktige efter valet 2006 och under 2007 av Danderydscentern

2006-12-18

Þ              Motion till kommunfullmäktige angående skidlift i Eddabacken

2007-01-29

Þ           Motion om att sätta upp en trafiksignal i korsningen Enebybergsvägen/Svampvägen
och genomföra miljö- och bullerförebyggande åtgärder längs det sista hundratalet meter av
Enebybergsvägen som angränsar till Täby

Þ           Motion om att starta en försöksverksamhet med medling i granntvister enligt Värmdömodellen

Þ            Motion om att hos regeringen begära dispens så att de skolor i Danderyd som
så önskar får möjlighet att omgående införa betyg från årskurs sex

2007-03-05

Þ           Motion om att uppdra åt kommunens helägda bolag, Djursholms AB, att medge att naturreservat runt Ekebysjön enligt alternativ ett eller två får inrättas på den av Djursholms AB ägda marken

2007-05-14

Þ           Motion om att undersöka möjligheten för förskolan Sätra Äng att få utöka lekområdet utomhus med cirka 500 kvm och bygga ut med en till två avdelningar

Þ           Motion om hanteringen av Cedergrenska parken och den Vård- och utvecklingsplan som ligger till grund för den avverkning som nu skett inom fastigheten

Þ           Motion om bättre rutiner för att bedöma behovet av barnomsorgsplatser och förslag på vad som krävs för att Danderyd skall klara barnomsorgsgarantin

2007-10-22

Þ           Motion om att genomföra en folkomröstning om den upp till 32 våningar höga skyskrapan för kontor som planeras i Mörby Centrum

Þ           Motion om att undersöka hur många personer som vill ha plats på ett äldreboende och öppna möjligheten att ställa sig i kö för såväl en plats på särskilt boende som till en pensionärslägenhet