Motioner lagda i kommunfullmäktige 2010 Danderydscentern

2010-02-01

Þ                Motion om att upphandla apotekarkompetens som kommunens olika äldreboenden vid behov kan begära hjälp av

 för genomgång av patienternas/de äldres mediciner

 

2010-03-15

Þ                Yrkande angående Mörby Centrum

 

Þ                Motion om att kontrollera takkonstruktionerna på kommunens offentliga byggnader

 

Þ                Motion om att kommunen vid upphandling skall ställa kravet att entreprenören har tillräcklig kapacitet för att

kunna klara av att ploga våra trottoarer och transportera bort snön i sådan omfattning att även trottoarlösa vägar är

säkert framkomliga för gångtrafikanter

 

2010-05-10

Þ                Motion om att inför kommunfullmäktiges behandling av nästa bokslut ge Danderydsborna möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen