Reservationer lagda under 2005 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

 

2005-03-14

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att avslå vår motion om att lägga ut Rinkebyskogen, Sätra ängar samt området ner till Rösjön som naturreservat

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut om avgifter för försöksprojektet fritidsgården Mörbylund
 

2005-05-07


Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut att sälja Stocksunds stationshus

Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut vad gäller kostnaden för ombyggnad av lokal till Svea Montessoriförskola


Reservation från Danderydscentern mot kommunfullmäktiges beslut angående slutrapport om Mörbybadet

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om byte av kapitalförvaltare

Reservation mot kommunstyrelsens beslut om reviderad informationspolicy
 

2005-11-21

Särskilt yttrande från Danderydscentern till utställningsbeslut av förslag till översiktsplan