INTERPELLATION TILL TEKNISKA NÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE DEN NYA CYKELBANAN UTMED NORAGÅRDSVÄGEN

 

Sent i våras blev den nya och efterlängtade cykelbanan från Nora Torg utmed Noragårdsvägen upp till Tekniska nämndhuset klar. Noragårdsvägen är förhållandevis hårt trafikerad, och cyklisterna har tidigare tvingats att samsas med bilisterna i körbanan. Dessutom i en backe som är betydligt jobbigare än den ser ut.

 

Tyvärr kan jag emellertid konstatera att den nya cykelbanan inte är gjord av någon som förstår hur det är att cykla. Den är nämligen inte cykelvänlig. För det första är anslutningen till den nere vid Nora Torg mycket dålig. Man har någon centimeter, som mer verkar var tillkommen av misstag, på sig att ta sig upp på cykelbanan i höjd med ett trafikgupp. När man sedan kommer fram till det ställe där Genvägen ansluter till Noragårdsvägen, måste man bromsa in, eftersom trottoarkanten bara delvis är avfasad. Detta sker mitt i den jobbigaste delen av en uppförsbacke, där de flesta inte alls vill förlora fart.

 

För dem som kommer från Mörby Centrum är problemet det omvända. Här måste man göra en kraftig och snabb inbromsning för att klara av att passera Genvägen, just när man har fått upp farten. Det kan skapa olyckstillbud.

 

Risken är att cyklisterna på grund av detta kommer att fortsätta att cykla i körbanan och undvika att använda cykelbanan. Det vore givetvis inte bra.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

1.      På vilket sätt har man tagit hänsyn till cyklisternas villkor i konstruerandet av cykelbanan utmed Noragårdsvägen?

 

2.      Anser Tekniska nämndens ordförande att det är rimligt att en nyanlagd cykelväg inte är cykelvänlig?

 

3.      Vilka åtgärder ämnar Tekniska nämndens ordförande vidta för att göra cykelvägen utmed Noragårdsvägen mer cykelvänlig?

 

4.      Vilka slutsatser drar Tekniska nämndens ordförande inför framtiden av detta?

 

Danderyd 2000-09-24

 

 

 

Patrik Nimmerstam (c)