Till kommunfullmäktige i DanderydEnkel fråga till tekniska nämndens ordförande angående växtlighet som skymmer vägskyltar.

I morse när jag körde till slottet fann jag till min förvåning att den 50-skylt som tidigare stått ungefär vid Lill-Kalmar gruppboende och som markerat slutet på 30-zonen i anslutning till Ekebyskolan var borttagen. Antingen hade Tekniska nämnden beslutat införa 30 km/tim på Danderydsvägen ända fram till slottet, vilket jag fann mindre troligt, eller också hade någon tagit skylten tänkte jag.

På tillbakavägen kunde jag konstatera att någon 30-skyltning inte fanns förrän på den vanliga platsen vid Lill-Kalmar gruppboende. Och jag såg då också att 50-skylten på andra sidan vägen satt kvar, men den är således helt och hållet skymd av växtlighet när man kör mot slottet.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande fråga

Hur och när kontrolleras att kommunens vägskyltar inte helt skyms av växtlighet under sommartiden?

Danderyd 2001 06 11


Siv Sahlström (c)