Till kommunfullmäktige i Danderyd


Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående inventarier i Danderydsgården.

Omedelbart efter helgerna kontaktades jag av en medlem i Danderyds Hembygdsförening, som hade fått höra att den nuvarande arrendatorn på Danderydsgården skulle ta med sig bord och porslin när han slutade. Detta bekymrade av förklarliga skäl föreningen. Om uppgiften är riktig innebär det ju att föreningen inte kan använda Danderydsgården till sina årsmöten och andra evenemang.

Bord och porslin har alltid funnits i Danderydsgården. Arrendatorn kan således inte ta med sig dem om han inte fått köpa dem av kommunen. Om han har medfört eget porslin och egna bord måste kommunens bord och porslin finnas magasinerat någonstans.

Jag lovade undersöka saken och återkomma med besked. Jag har
därefter sedan den 10 januari per e-post förgäves försökt få denna fråga klarlagd från Tekniska kontoret. Eftersom Tekniska nämndens ordförande, inte utan arrogans, brukar uppmana oss förtroendevalda att ta kontakt med Tekniska kontoret direkt i stället för att besvära honom med frågor om trafikskyltar och annat i fullmäktige är det ganska anmärkningsvärt att han inte håller kontroll på att Tekniska kontoret svarar på begärda frågor.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Har kommunen sålt bord och porslin till arrendatorn?

Om svaret på ovanstående fråga är ja:
2. Vem eller vilka har beslutat att det skall säljas?

Om svaret på fråga ett är nej och arrendatorn har eget porslin och egna bord, som han tar med sig:
3. Var finns kommunens bord och porslin?

Danderyd 2002 02 04


Siv Sahlström (c)