Interpellation till miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående tunnelförläggning av kraftledningarna.

 

En tunnelförläggning av kraftledningarna har många fördelar. De fula och farliga luftledningarna, som skapar stor oro och begränsar markens användning, skulle läggas på betryggande avstånd i berggrunden djupt under markytan.

 

I Bergshamra är motsvarande kraftledningar redan tunnelförlagda, de boende där accepterade inte något annat. De ville inte gå med sina barn över kabelförlagda kraftledningar.

 

Även om en tunnelförläggning i det korta perspektivet kan te sig något dyrare än en kabelförläggning torde det långsiktigt vara en bra investering. Tunnlarna kan lätt nås för service och de kan även användas för annan infrastruktur.

 

Ett önskeläge vore väl att få inte bara kraftledningarna utan även ställverket långt under jord. Ifall detta gjordes, kan kraftledningarna dras rakaste (och sålunda också kortaste) vägen genom kommunen. Och vi skulle slippa det förfulande ställverket vid kulturlandskapet kring Danderyds kyrka.

 

Mina frågor är:

 

1. Inbegriper de diskussioner som nu pågår mellan intressenterna även ett tunnelalternativ?

2. Om inte, tänker kommunalrådet aktualisera ett tunnelalternativ genom hela kommunen?

3. Har frågan om ställverkets läge aktualiserats?

 

Danderyd, 2002-12-15

 

Anita Enflo (c)