INTERPELLATION TILL PRODUKTIONSSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE ANDELEN BEHÖRIGA LÄRARE I SKOLAN

I samband med terminsstarten hösten 02, då jag var ersättare i Produktionsstyrelsen, ställde jag frågan om hur behörighetsläget såg ut i Danderyds skolor. Det svar jag fick var att vi i Danderyd i princip inte hade några obehöriga lärare.

Därför blev jag mycket förvånad när Svenska Dagbladet publicerade statistik från Skolverket den 26 maj. Där kunde man utläsa att 18 % av lärarna i Danderyd inte var behöriga läsåret 02/03. Närmare en femtedel av lärarna har alltså inte föreskriven utbildning. Om denna uppgift stämmer, tycker jag inte man kan säga att Danderyd "i princip inte har några obehöriga lärare".

Med anledning av detta begär jag fullmäktiges tillstånd att få ställa följande frågor till Produktionsstyrelsens ordförande:

1. Stämmer uppgiften från Svenska Dagbladet om andelen behöriga lärare i Danderyd?

2. Hur ser läget ut inför hösten?

3. Vilken plan har Produktionsstyrelsen för att säkerställa att vi även i framtiden har behöriga lärare i våra skolor?

Danderyd 2003-06-09Patrik Nimmerstam (c)