Till kommunfullmäktige i DanderydInterpellation till Tekniska nämndens ordförande angående sanering och ombyggnad av Mörbybadet.

Det har varit stora problem med Mörbybadet ända sedan det byggdes. Det har sanerats och renoverats ett flertal gånger. Sista gången fick vi uppgiften att nu hade man gjort en ordentlig genomgång, så nu skulle det inte behövas några fler sådana saneringar. Det har nu emellertid visat sig att det trots detta är omfattande skador i byggnaden.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäktiges tillstånd att till tekniska nämndens ordförande få ställa följande frågor:

1. Vilken typ av skador har man hittat?

2. Hur omfattande är dessa skador?

3. Vad kommer saneringen och ombyggnaden att kosta?

4. Anser tekniska nämndens ordförande att det är ekonomiskt försvarligt att ”lappa och laga” mer på denna byggnad?

5. Skulle det ur ekonomisk synpunkt vara bättre att riva badet och bygga nytt?

Danderyd 2003 03 03


Siv Sahlström (c)