INTERPELLATION TILL SOCIALNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE ”NÖDNUMMER” FÖR ÄLDREOMSORGEN

 

I media har nyligen rapporterats att SOS Alarms nummer 112 får många samtal från äldre som exempelvis har ramlat i sin bostad. De behöver hjälp att ta sig upp. Larmcentralen måste därför ägna mycket tid åt att jaga rätt personal i länets kommuner som kan bistå de äldre. Detta tar tid från Larmcentralen, och kan hindra dem från att besvara andra inkommande samtal. Samtidigt måste de äldre, som är i akut behov av hjälp, vänta längre på hjälp än vad som är nödvändigt. För att kunna ge snabb och enkel hjälp i dessa fall har Larmcentralen, enligt uppgift, gått ut till samtliga kommuner i länet och bett att få ett telefonnummer dit de kan vända sig.

 

Danderyds kommun tillhör de kommuner i länet som enligt media inte har lämnat något sådant nummer, trots påstötningar. Så får det inte vara. Denna sak måste lösas snabbt mellan Socialkontoret och Larmcentralen.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till socialnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Stämmer uppgifterna i media om att Danderyds kommun inte har lämnat ett ”nödnummer” till Larmcentralen? Varför i sådana fall?
  2. Om Danderyds kommun inte har lämnat ett sådant ”nödnummer”, när kommer man att göra det?

 

Danderyd 2004-09-25

 

 

Patrik Nimmerstam (c)