Till kommunfullmäktige i Danderyd

Interpellation till produktionsstyrelsens
ordförande angående Ösbyskolan.

Ösbyskolan har genom åren varit en synnerligen populär skola. Den
är liten och ger de minsta barnen en mycket harmonisk skolstart.
Sedan flera år har det varit tal om att denna skola skall läggas ner.
Skälen till nedläggningen har varierat. Sedan ett par år har rykten
varit i svang att skolan skall läggas ner för att en i kommunen etable-
rad friskola skall ta över lokalerna.

Osäkerheten om skolans fortsatta existens har lett till att flera
föräldrar valt andra skolor för sina barn och Ösbyskolan har som en
följd av detta haft problem med ekonomin. För skolans personal har
naturligtvis situationen varit mycket påfrestande. Bland föräldrarna
går nu ryktet att en nedläggning av skolan är förestående.

Med hänvisning till ovanstående anhåller jag om kommunfullmäk-
tiges tillstånd att till produktionsstyrelsens ordförande få ställa
följande frågor:

1. Avser produktionsstyrelsens ordförande lägga fram ett
förslag om nedläggning av Ösbyskolan?

Om svaret på ovanstående fråga är ja

2. När skall skolan läggas ned.

3. Var skall de barn som går i Ösbyskolan erbjudas plats?

Om svaret på fråga ett är nej

4. Vad tänker produktionsstyrelsens ordförande göra för
att klargöra detta för föräldrarna och lugna dem? Och på
vilket sätt skall detta ges spridning till dem som nu tvekar
att placera sina barn i Ösbyskolan.

 

Danderyd 2005 05 07
Siv Sahlström (c)