INTERPELLATION TILL KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE BRISTEN PÅ BARNOMSORGSPLATSER

 

2006-06-11 interpellerade jag Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående uppgifter i Radio Stockholm om att Danderyd var en av två kommuner i Stockholms län som inte kunde uppfylla barnomsorgsgarantin. Upprördheten från majoriteten var stor över interpellationen. Majoriteten (m+kd) hävdade att det handlade om lösa radiouppgifter som inte hade med verkligheten att göra. Majoriteten garanterade att det inte skulle råda någon brist på barnomsorgsplatser i Danderyd.

 

Nu har vi facit. Bristen på barnomsorgsplatser i Danderyd är stor. Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande få ställa följande frågor:

 

  1. Vilken kontroll över behov och tillgång på barnomsorgsplatser har majoriteten?
  2. Hur kommer det sig att vi idag har en brist på barnomsorgsplatser, när majoriteten för ett knappt år sedan garanterade att vi inte skulle ha en sådan brist?
  3. Hur bedömer kommunstyrelsens ordförande möjligheterna att erbjuda barnomsorgsplats till alla som behöver?

 

 

Danderyd 2007-05-14

 

 

Patrik Nimmerstam (c)