INTERPELLATION TILL MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS ORDFÖRANDE ANGÅENDE DEN NYA LOGOTYPEN

 

I handlingarna till kommunfullmäktige 4 februari ser vi alla att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har bytt logotyp. Den tidigare logotypen bestod av de tre ingående kommunernas vapen, vilket gjorde att man tydligt kunde förstå vem som är avsändare. Den nya logotypen består av en obegriplig symbol och texten ”Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor”.  Är man inte en insatt medborgare är det med den nya logotypen helt omöjligt att förstå att detta handlar om en kommunal myndighet, än mindre vilka kommuner som står bakom detta kontor. Södra Roslagen kan ju innefatta betydligt mer än Danderyd, Täby och Vaxholm. Att ta fram en ny logotyp torde dessutom ha kostat en del pengar.

 

Med anledning av detta anhåller jag om fullmäktiges tillstånd att till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande få ställa följande frågor:

 

Hur mycket har framtagandet av den nya logotypen kostat?

 

Är det lämpligt att en kommunal myndighetsnämnd använder en logotyp där inte avsändaren tydligt framgår?

 

Vad tänker nämndens ordförande göra så att det blir tydligt vilka kommuner som ingår i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd?

 

 

Danderyd 2008-02-04

 

 

Patrik Nimmerstam (c)