Till kommunfullmäktige i Danderyd


Motion om att undersöka möjligheten att ordna telefonnummer för felanmälan, som kan vidarekopplas till aktuell entreprenör så att Danderydsborna inte måste ringa runt till olika instanser för att få tag på rätt person.

Ofta händer det att Danderydsbor som vill anmäla något fel inom kommunen inte vet vart de skall ringa. Det kan gälla fel eller problem på gator och vägar, skyltar och fastigheter. Om de ringer till kommunen kan de få besked att de skall ringa till kommunens entreprenör och får numret dit. Det händer att de, när de väl kommer fram, får veta att de kommit fel eftersom kommunen bytt entreprenör. Detta är naturligtvis inte bra.

Man borde undersöka om det är möjligt att ha samma telefonnummer, som med modern teknik kommunen sedan vidarekopplar till aktuell entreprenör så att Danderydsborna alltid kommer till rätt instans. När kommunen byter entreprenör eller när särskilda regler gäller, t ex vid helger, kan detta nummer vidarekopplas till den som då skall ta emot anmälan.

Man kan sedan regelbundet annonsera dessa nummer i en liten ruta i kommunens informationstidning Danderyds Aktuellt.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka möjligheten att ordna telefonnummer för felanmälan, som vidarekopplas till aktuell entreprenör.

att regelbundet i en ruta i kommunens informationsblad och på kommunens hemsida annonsera dessa nummer.

Danderyd 2002 03 11


Siv Sahlström (c)