Till Danderyds kommunfullmäktigeMotion om att ge de Danderydsbor som så önskar möjlighet att hämta sina räkningar från kommunen via internet.

Det finns möjlighet att låta medborgarna hämta sina räkningar via internet i stället för att få dem hemsända i brevlådan. Fördelen för medborgarna är att de kan få sin räkningsinformation tidigare än alla andra. En annan fördel är att man genom sitt beteende minskar kommunens kostnader och därmed bidrar till att minska skatteuttaget.

Många Danderydsbor är vana att betala sina räkningar via internet. För dem bör en sådan ny ordning, att också kunna hämta räkningarna där, vara naturlig. Om många vill träffa avtal om att få sina räkningar på detta sätt kan det innebära stora besparingar för kommunen.

I Botkyrka kommun pågår redan ett sådant försök. Man har enligt uppgift investerat 8.000 kronor och räknar med att sedan investeringskostnaden betalats blir kostnaden 25 kronor lägre per räkning än vad den är nu.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka förutsättningarna att ge de Danderydsbor som så önskar möjlighet att hämta sina räkningar från kommunen via internet.

Danderyd 2000 09 25


Siv Sahlström (c)