Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att lösa ett parkeringsproblem för dem som vill motionera i Rinkebyskogen och för dem som skall till Danderyds Golfbana.

P-platsen vid Danderyds Golfbana är ett problem. I dag är det veckoparkering där. Det har fått till följd att lastbilar ställer sina släp där och att även stora vägmaskiner placeras där. Detta har vidare lett till att sopor dumpas i skydd av släp och maskiner. De som skall spela golf och de som motionerar och promenerar i skogen får inte plats att ställa sina bilar. Om man t ex kunde införa en 24-timmarsparkering där istället skulle säkert de flesta problem lösas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt berörda organ

att undersöka om det går att lösa parkeringsproblemen för dem som vill motionera i Rinkebyskogen och för dem som skall till Danderyds Golfbana.

Danderyd 2001 10 22Siv Sahlström (c)