Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om första-hjälpen kunskap inom barnomsorgen.


Vi har tidigare motionerat om att se över säkerheten på våra daghem. Det har nu också framkommit i samtal med föräldrar att de oroar sig för vilka kunskaper personalen har när det gäller första hjälpen insatser. När föräldrarna lämnar sina barn på förskolan är kommunen eller den privata förskolan direkt ansvarig för barnens säkerhet.

Det finns förskolor som ordnat tvådagarskurser i hur man skall ta hand om olycksfall och sedan följer upp detta med en påbyggnadskurs en gång om året. En sjuksköterska specialiserad på barnsjukvård kommer då till resultatenheten och informerar om hur man skall agera när barnen råkar ut för allvarligare olycksfall eller när de till exempel sätter i halsen eller får ett getingstick.

Det är viktigt att man kontinuerligt kontrollerar att personalen på de olika enheterna har sådan kunskap. Om de inte har det är det nödvändigt att vi ser till att de får den.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att kontrollera att personalen på våra förskoleenheter har kunskap i första-hjälpen och om de inte har det initiera sådan utbildning.

Danderyd 2002 06 10


Siv Sahlström (c)