Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att snarast bygga ut fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial i hela kommunen i stället för att bygga en central återvinningscentral.

En bemannad återvinningscentral skall anläggas i Rinkebyskogen, inte långt från det nya bostadsområdet i Anneberg. Orsaken till att man vill uppföra en anläggning här är att de stationer som har varit utplacerade i kommunen varit så misskötta att de med fog väckt allmän anstöt. Detta har gjort att man tvingats minska antalet sopstationer kraftigt. Det fåtal som nu finns kvar räcker inte till för Danderydsbornas sorterade sopor. Vissa av dem har dessutom tidsbegränsat bygglov.

Man vill nu tillgodose detta genom att anlägga en större återvinningscentral i Rinkebyskogen. Den kommer att bli dyr och den kommer bara att kunna ta emot en liten del av de sopor som inte är hushållssopor som Danderydsborna vill lämna. De som inte har bil kommer inte att kunna nå denna återvinningscentral på ett rimligt sätt. Den kommer att fungera miljömässigt dåligt.

För att denna station inte skall bli en jättelik soptipp för diverse avfall har man tänkt anställa en person som skall sköta sopstationen. Det innebär att kommunen drar på sig en kostnad som materialbolagen är skyldiga att stå för. Det åligger nämligen dem att ta hand om sina förpackningar. Risken är också stor att alla sorters sopor kommer att lämnas här när stationen inte är bemannad.

För närvarande pågår ett försök med fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial inom kommunen. När det är fullt utbyggt kommer också den centrala återvinningscentralen att vara onödig. Enligt uppgift har den fastighetsnära insamlingen inom provområdet i Djursholm fungerat bra.

Mot denna bakgrund anser vi det ännu mer olyckligt att kommunen nu skall anlägga en stor station och samtidigt dra på sig stora fasta kostnader. Dessutom är läget för den nya sopstationen olämpligt. Trots bemanning vissa tider på dygnet riskerar den att bli en riktig soptipp där allsköns bråte lämnas.

Kommunen måste kunna ta hand om elektronikavfall. Lösningen måste vara oberoende av tillgång till bil. De kommuninvånare som i dag per bil vill lämna elektronikavfall, grovsopor eller återvinningsbara förpackningar kan göra det vid Brotorp eller Hagby. Anläggningar som kommunen redan i dag betalar för.

Vi anser att man skall snabba på utbyggnaden av fastighetsnära insamling, förhandla med materialbolagen om ersättning och slopa den planerade stationen i Rinkebyskogen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att snarast införa fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial i hela kommunen

att förhandla med materialbolagen om ersättning för detta

att att inte bygga en ny stor station i Rinkebyskogen

Danderyd 02 11 11


Siv Sahlström (c)