Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att revidera och modernisera
Danderyds lokala ordningsstadga.

Kommunfullmäktige fastställde lokala ordningsföreskrifter för
Danderyds kommun senast 1996 08 26. Sedan dess har det hänt
mycket. Beslut fattade i t ex riksdagen och olika EU-direktiv kan
vara sådant som påverkar våra ordningsföreskrifter. Det kan också
finnas sådant som inte längre är aktuellt och som bör tas bort. Sam-
tidigt kan det vara annat som borde tillföras. Sammanfattningsvis
anser vi att det kan vara dags att revidera och modernisera
ordningsföreskrifterna.

Med hänvisning till detta föreslår vi kommunfullmäktige besluta
uppdra åt berörda organ

att revidera och modernisera Danderyds lokala ordnings-
stadga.

Danderyd 2005 03 14
Siv Sahlström (c)