Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att med anledning av fågelin-
fluensan genomföra en större avskjutning
av kanadagäss.

Det finns en sak som oroar många Danderydsbor och som är viktig
för alla invånare i kommunen. Det gäller fågelinfluensan. Med tanke
på att vi har så många flyttfåglar i Sverige kan man väl anta att
smittan om några månader kommer att finnas lite överallt i landet.

Kusterna är speciellt i riskzonen och därmed Danderyd med Värtan
och Edsviken. Sedan många år har boende vid stränderna upplevt
hur kanadagässen kliver upp på gräsmattorna och lämnar kvar
åtskilligt med spillning. Men det är inte bara där. Även golfbanorna
och en del ängar är utsatta.

Viltvårdarna brukar varje år skjuta av en del kanadagäss. Särskilt
har de koncentrerat sig på dem som finns runt sjukhuset och dess
helikopterplatta. De vitkindade gässen är däremot fridlysta och får
inte skjutas. Vi anser det angeläget att man utökar avskjutningen av
kanadagäss.

I vår kommun finns många hundar och katter som naturligtvis
kommer i kontakt med spillningen. EU har i veckan deklarerat att
hundar och katter bör hållas borta från områden där smittrisk finns.
Det kan bli svårt med alla kringspringande katter.

Många Danderydsbor är oroliga och anser att katter och hundar
borde vaccineras. Enligt uppgift har djursjukhuset Albano svarat att
de inte har vaccin för detta ändamål. Det skulle vara bra om miljö-
och hälsoskyddsnämnden kunde ge råd om hur Danderydsborna skall
agera i dessa frågor och vart de kan vända sig.

 

 Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta
uppdra åt berörda organ

att initiera en större avskjutning av kanadagäss

att informera (i t ex Danderyds Aktuellt, på hemsidan m
m) Danderydsborna om hur de skall agera och vart de kan
vända sig när det gäller vaccinering av till exempel hundar
och katter.

Danderyd 2006 03 06

Siv Sahlström (c)