Till kommunfullmäktige i Danderyd

Motion om att hos regeringen begära
dispens så att de skolor i Danderyd som
så önskar får möjlighet att omgående
införa betyg från årskurs sex.

Danderydscentern har på olika sätt engagerat sig i elever och
föräldrars rättighet att få så god information som möjligt om
elevernas studieresultat. Bland annat motionerade vi 1999 11 29 om
att fullmäktige skulle informera elever och föräldrar om elevernas
rättighet att få skriftliga omdömen, en rättighet som inte var känd
för alla. Vi föreslog också att man skulle ta upp en diskussion med
lärarna och om möjligt komma överens om hur man skulle kunna
utforma dessa skriftliga omdömen på ett likartat sätt.

Alliansregeringen har nu aviserat att man tänker införa betyg från
årskurs sex. Vi tror att det i Danderyd kan finnas ett stort intresse
hos såväl elever som deras föräldrar för denna nyordning. Det finns
därför anledning att undersöka om Danderyd kan få dispens så att de
skolor som vill införa betyg i sexan redan från vårterminen får
möjlighet att göra det.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige

att hos regeringen begära dispens så att de skolor i
Danderyd som så önskar får möjlighet att omgående införa
betyg från årskurs sex.

Danderyd 2007 01 29

 

Siv Sahlström (c)