Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att införa ny teknik i hemtjänsten och utrusta personalen med mobiltelefon försedd med tangentbord och skärm.

I Karlskrona har man påbörjat ett projekt där man använder modern teknik som både ger äldre ett säkrare omhändertagande och är ekonomiskt effektivt. Systemet ”Rapport direkt” har tagits fram för hemtjänsten i samarbete med Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Consafe Infotech och Europolitan.

När vårdbiträdet får ett larm på sin mobiltelefon som är försedd med tangentbord och en liten skärm kan hon/han snabbt och säkert bedöma vilka larm som är mest brådskande. Man kan få information om färdväg, var nycklar finns, telefonnummer till anhöriga, hälsotillstånd och medicinering med mera.Tidigare förlorade man en massa tid på onödigt spring och bilåkande.

Man anser också att sekretessen och säkerheten för patienterna blivit bättre. Tidigare hade man pärmar som ofta lämnades kvar i bilen. Nu har man all denna information tillgänglig i sin lilla maskin. Det krävs lösenord för att komma in i systemet. Uppdateringen av journalerna sker nu centralt. Man bedömer att risken att man skall glömma föra in viktiga uppgifter är mindre.

Den nya tekniken har också höjt hemtjänstens status, vilket naturligtvis har ett stort värde för rekryteringen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att undersöka om det är möjligt att införa den nya tekniken i Danderyd och utrusta personalen inom hemtjänsten med mobiltelefon försedd med tangentbord och skärm.

Danderyd 1999 11 29