Till kommunfullmäktige i DanderydMotion om att göra en plan för hur det årligen återkommande skadedjuret Spansk skogssnigel, ”mördarsnigel”, skall bekämpas.

Den spanska skogssnigeln, ”mördarsnigeln” har fått stor spridning inom vår kommun. Den blir könsmogen i juli månad och lägger många ägg som kläcks under sensommaren och hösten.

Många villaägare för en ojämn kamp med dessa obehagliga skadedjur för att försöka hålla dem ifrån sina trädgårdar. Men ”mördarsniglar-na” finns naturligtvis också i allmänna parker, grönområden,
begravningsplatser, dagisträdgårdar med flera områden inom
Danderyd. Förutom det obehag det innebär för Danderydsborna att klafsa omkring i drivor med sniglar så som fallet var förra året så sprider sig ”kommunens sniglar” också till de privata trädgårdarna.

Liksom Danderydsborna bekämpar dessa skadedjur på sina privata fastigheter så måste kommunen se till att de allmänna områdena hålls så pass snigelfria att Danderydsborna slipper klafsa omkring i drivor av sniglar såsom var fallet förra året på vissa platser i kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta uppdra åt berörda organ

att göra en plan för hur det årligen återkommande skade-djuret Spansk skogssnigel, ”mördarsnigel”, skall bekämpas.


Danderyd 2002 08 20


Siv Sahlström (c)