Reservation mot arbetsutskottets beslut att inte tillskriva statsminister Göran Persson och begära att KSL:s ordförande Erik Langby skall ingå i delegationen för utjämningssystemet för kommuner och landsting.

I samband med helgerna har statsminister Göran Persson framträtt i olika media och bland annat talat om att han önskar breda lösningar och mer samarbete i vårt land.

Finansdepartementet har tillsatt en delegation för att se över utvecklingen av utjämningssystemet för kommuner och landsting. I denna delegation ingår företrädare för socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet. De borgerliga partierna är således inte representerade i delegationen. Jag finner detta, liksom att det inte finns någon representant för Stockholms län, direkt utmanande.

Jag har tidigare väckt denna fråga och på mitt initiativ tillskrev kommunstyrelsen i höstas biträdande finansministern Lars-Erik Lövdén med begäran om att delegationen skulle utökas. Tyvärr var inte biträdande finansministern då beredd att tillmötesgå vårt önskemål.

Efter statsminister Göran Perssons tal i samband med helgerna anser jag emellertid att det finns skäl att återkomma med denna begäran direkt hos regeringschefen. Jag har därför föreslagit att kommunstyrelsen skall skriva till statsministern och begära att kommunalrådet Erik Langby från Nacka skall få ingå i delegationen. Han är i egenskap av KSL:s (Kommunförbundet Stockholms län) ordförande den främste företrädaren för Stockholms läns kommuner. Han är dessutom borgerlig. På så sätt skulle man på ett enkelt sätt kunna tillgodose två angelägna önskemål; att Stockholms län blir representerat och att en borgerlig ledamot får ta plats i delegationen.

Det är värt att notera att Erik Langby var ledamot i kommunala utjämningsutredningen och således under lång tid sysslat med denna fråga och är väl insatt i ämnet.

Det är förvånande och beklagligt att KSAU inte ville medverka till att göra ett försök att lösa denna utomordentligt angelägna fråga.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare