Reservation mot kommunstyrelsens beslut angående Information om kommunstyrelsens förslag till budget.

Vi delar uppfattningen att det är angeläget med information om budgeten. Vi har en utmärkt kommunal informationsskrift, Danderyds aktuellt, som varje år ger en fyllig information om budgeten.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att ställa 12.000 kronor till förfogande ur strukturanslaget för budgetinformation också i Lokaltidningen. För ett år sedan beslöt kommunstyrelsen bekosta en helsidesannons med budgetinformation i Lokaltidningen till en kostnad av 14.000 kronor plus moms och en produktionskostnad av 5.000 kronor. När man nu anger att annonsen kostar 12.000 kronor är det uppenbart att man inte tagit med hela kostnaden för annonsen. Eller är det meningen att man skall sätta in samma annons?

Om vi nu utöver den information som ges i Danderyds aktuellt skall sätta in en annons i Lokaltidningen anser vi att det är de politiska partiernas sak att av partistödet betala den.

Vi har ett partistöd som skall användas till bland annat information. Det måste naturligtvis ske genom en frivillig överenskommelse mellan partierna. För ett år sedan föreslog vi flera alternativ t ex att man inte anger vilka partier som betalat den, alternativt att man anger vilka som sponsrat den. Vi föreslog att moderaterna och Danderydscentern skulle bekosta annonsen om övriga partier inte kunde eller ville vara med. Vi kan förstå om de minsta partierna med sitt lilla partistöd inte anser sig ha råd.

Inget av dessa förslag vann då gehör. Det är obegripligt att moderata samlingspartiet med sitt stora partistöd inte kan gå med på ett sådant förslag utan drar på Danderyds skattebetalare ännu en utgift. I år föreslog vi åter att de politiska partierna skulle bekosta annonsen, men vann inte heller denna gång gehör för vårt yrkande. Vi hade här en möjlighet att spara en utgift och ändå få vår annons på precis samma sätt som ordföranden föreslagit.Siv Sahlström
Danderydscenterns gruppledare