Reservation mot Djursholms AB:s beslut om att upphandla ny arkitekt för handikappentré till slottet

Arkitekt Jan Lisinski, som är en av landets bästa arkitekter på just detta område, renovering och förändringar av känsliga gamla byggnader, har anlitats för att rita en handikappentré till Slottet. Han har gjort ett ”modernt” förslag med respektavstånd från själva Slottsbyggnaden.

Diskussioner har förts om man i stället skulle ha en handikappentré som är ett ”minislott” det vill säga något i stil med själva slottet. Arkitekten har sagt att om vi vill ha ett sådant förslag är han inte rätt person att rita det.

Nu har majoriteten i Djursholms AB beslutat att en ny arkitekt skall upphandlas. Detta kommer enligt tekniske direktören att kosta 50 - 100.000 kronor. Om det hade varit så att man velat se ett annat förslag med en entré i slottets art, då hade jag möjligen kunnat förstå det. Men man vill se en annan modern version. Det är ett slöseri med skattemedel som jag inte kan ställa mig bakom. Samtidigt har man inte ens frågat handikappföreningarna vad de tycker.
Siv Sahlström (c)