Reservation mot Kommunstyrelsens beslut att inte försälja tomt, kv Koltrasten genom anbudsförfarande.

Arbetsutskottets förslag var att tomten i kvarteret Koltrasten skulle försäljas genom anbudsförfarande. Detta ändrades emellertid i kommunstyrelsen. Beslutet blev i stället att tomten skulle säljas genom mäklare.

Vi vet erfarenhetsmässigt att kommunen fått mycket bra betalt när fastigheter lämnats ut till försäljning genom anbudsförfarande. Det är därför vår övertygelse baserad på många års erfarenhet att det ger den bästa intäkten för kommunen och därmed skattebetalarna.

I detta fall innebär också beslutet att anlita mäklare en onödig kostnad. Det gäller en obebyggd tomt som inte behöver visas. Intressenterna kan själva åka till platsen när som helst på dygnet och besiktiga tomten. Mäklararvodet är därför en helt onödig utgift för kommunen.Siv Sahlström
Gruppledare Danderydscentern