Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern

2002-02-04

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående inventarier i Danderydsgården

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående snöröjningen

2002-03-11

Interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande angående inventarieförteckning över konstverk inom kommunen

Interpellation till tekniska nämndens ordförande om UFF:s insamling av kläder

Interpellation till tekniska nämndens ordförande om utplacering av parkbänkar inom kommunen

Interpellation till olika nämndordföranden angående informationsmöten för allmänheten

2002-05-13

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande angående rapportering om konsekvenserna av införande av maxtaxan

Interpellation till ordföranden i Djursholms AB/kommunstyrelsen angående kostnaderna för ombyggnaden av Djursholms slott

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående högt staket som satts upp vid Danderyds Golfbana

Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående parkeringssituationen för boende på Tranholmen

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående elevgruppers storlek i relation till utbildningens resultat

2002-06-10


Interpellation till tekniska nämndens ordförande angående upptäckta felaktigheter på Annebergs nyligen invigda sjukhem

Enkel fråga till tekniska nämndens ordförande om flyttning av lekplatsen i Enebyberg
 

2002-09-23

Interpellation till socialnämndens ordförande angående missförhållanden i restaurangen vid Kevinge pensionärsbostäder

Interpellation till Barn- och utbildningsnämndens ordförande angående principer och kostnader för klassresor