Interpellationer och enkla frågor ställda av ledamöter för Danderydscentern 2008

 

2008-02-04

Interpellation till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande angående den nya logotypen

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om nämndordförandens ansvar

Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande om avverkning av träd vid anläggande av Driving Range vid Enebybergsvägen

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande om anläggningsarbeten för Driving Range vid Enebybergsvägen

2008-04-07

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående delegation av beslut om parkeringstillstånd för funktionshindrade

2008-06-09

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående hanteringen av naturreservatet vid Ekebysjön

2008-09-29

Interpellation till socialnämndens ordförande angående kommunens handikapplan