Reservationer lagda under 2002 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen. Vill du komma till dem, klicka här.

2002-03-07

Reservation mot kommunstyrelsens beslut att ge nytt planuppdrag för Stocksunds Hamn

2002-03-14

Reservation mot kommunfullmäktiges beslut angående samarbetsavtal om etablering av ny fristående gymnasieskola, Marina Läroverket i Danderyd