Reservationer lagda under 2017 i kommunstyrelse och fullmäktige

När man reserverar sig, motsätter man sig ett beslut. Ibland finns det anledning att också förklara sin reservation. Den typen av skriftliga förklaringar hittar du nedan. Övriga reservationer, utan särskild förklaring, hittar du i de kommunala protokollen.

 

Reservation mot hanteringen av ”Inriktningsbeslut för ändrad förvaltningsorganisation för utbildnings- och kulturkontoret och produktionskontoret"

Reservation mot en del av beslutet, enligt nedan, Ombyggnad till LSS-boende, Valevägen 12, Svea 1

Reservation angående ”Anvisande av medel för uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända invid Danderyds gymnasium"

Reservation angående ärendet "Uppförande av tillfälliga bostäder för nyanlända invid Båtsmanstorpet, Enebybergsvägen"