cederette

Vi säger:

  • Bevara Danderyds natur- och kulturmiljö och inga stora exploateringar!
  • Fortsatt intensiv kamp mot buller från E18 och Roslagsbanan!
  • Låg skatt kombinerad med stabil ekonomi!
  • Dra T-bana till Täby och lägg E18 under jord!
  • Danderyd fortsatt landets bästa skolkommun!

siv sahlstrom 2Danderydscentern har i många år varit Danderyds ledande oppositionsparti. Efter att ha suttit i styrande majoritet under mandatperioden 2010-2014 återgår vi nu till att vara kommunens drivande och största oppositionsparti. Varmt tack till alla Danderydsbor som lade sin röst på Danderydscentern i valet 2014. Tack vare er är vi fortsatt Danderyds näst största parti.

Vårt engagemang och vår förankring i det lokala livet i Danderyd är våra styrkor. Som Danderydsbo kan du alltid vända dig till oss för att föra fram dina åsikter och synpunkter på det som händer i kommunen. Vi som jobbar i Danderydscentern har alla politik som fritidssysselsättning. Det bygger på en vilja att göra Danderyd till en ännu bättre kommun att leva i. Många engagerade medborgare är en förutsättning för att utveckla kommunen på ett positivt sätt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, så att du kan följa debatten. Sammanträdena äger alltid rum på Djursholms slott med start 19.00. Du kan också lyssna och se på kommunfullmäktiges sammanträde via Danderyds kommuns hemsida.

Vi har inte någon anställd personal. Allt vi gör, görs ideellt. Det betyder också att det ibland kan ta lite tid innan vi svarar på frågor, men vi svarar alltid så fort vi kan!