cederette

viktiga frågor under mandatperioden:

  • Bevara Danderyds natur- och kulturmiljö
  • Fäll inte våra träd  - plantera nya ekar
  • Vi driver tuff, envis kamp mot bullret
  • Grönområden kan aldrig ersättas
  • Slösa inte på byråkrati - håll låg skatt!
  • Synlig polis som rör sig i Danderyd
  • Bättre resurser för skola och äldreomsorg

Siv18Danderydscentern har i många år varit Danderyds ledande oppositionsparti. Efter att ha suttit i styrande majoritet under mandatperioden 2010-2014 återgick vi efter valet 2014 till att vara kommunens drivande och största oppositionsparti.

Varmt tack till alla Danderydsbor som lade sin röst på Danderydscentern i valet 2018. Det var vårt mest framgånsrika val genom tiderna. Nästan var fjärde Danderydsbo valde att lägga sin röst på Danderydscentern. Vi är förstås stolta, men även mycket ödmjuka, inför det förtroende som Danderydsborna har visat oss.

Vårt engagemang och vår förankring i det lokala livet i Danderyd är våra styrkor. Som Danderydsbo kan du alltid vända dig till oss för att föra fram dina åsikter och synpunkter på det som händer i kommunen. Vi som jobbar i Danderydscentern har alla politik som fritidssysselsättning. Det bygger på en vilja att göra Danderyd till en ännu bättre kommun att leva i. Många engagerade medborgare är en förutsättning för att utveckla kommunen på ett positivt sätt.

Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, så att du kan följa debatten. Sammanträdena äger alltid rum i kommunens lokaler i Mörby centrum med start 18.30. Du kan också lyssna och se på kommunfullmäktiges sammanträde via Danderyds kommuns hemsida.

Vår storlek gör att vi har ett halvtids oppositionsråd i kommunen, men vi har inte någon anställd personal. Allt vi gör, görs ideellt. Det betyder också att det ibland kan ta lite tid innan vi svarar på frågor, men vi svarar alltid så fort vi kan!